Dhewangga Bayu Permana
Universitas Bhayangkara Surabaya
Prasetijo Rijadi
Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.172